Instalacje wewnętrzne

Sprawdź szczegóły oferty

 • rury i łączniki miedziane
 • rury i łączniki stalowe
 • systemy instalacyjne z PP-R TYP3
 • systemy instalacyjne wielowarstwowe PE-x i Al/PE-x
 • izolacje termiczne dla ciepłownictwa i chłodnictwa
 • systemy kanalizacji wewnętrznej i odprowadzania ścieków
 • syfony i domowe systemy odprowadzania ścieków
 • systemy rynnowe
 • podciśnieniowe systemy odwodnienia dachów płaskich
 • pompy do zaopatrzenia w wodę i odwadniające, hydrofory
 • uzdatnianie wody
 • rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej
 • studnie kanalizacji zewnętrznej
 • systemy ciśnieniowego przesyłania wody i gazu PE i PVC
 • systemy drenażu i zagospodarowania wody
 • armatura wodociągowa
 • separatory tłuszczu i substancji ropopochodnych
 • odwodnienia liniowe
 • oczyszczalnie ścieków
 • żeliwne systemy kanalizacyjne
 • systemy instalacji z rur preizolowanych

ul. Tarnowska 30

Limanowa
ul. Tarnowska 30

ul. J. Marka 33

Limanowa
ul. J. Marka 33